سیستم نقطه جوش صافکاری Flatliner ساخت سوئیس

دسته‌بندی:
پکیج Flatliner ساخت BETAG Innovation سوئیس کامل ترین، مدرن ترین و کارآمد ترین سیستم برای صافکاری می باشد.
این سیستم برای صافکاری تمامی بخش های بدنه خودرو با کمترین زمان و بهترین نتیجه ممکن می باشد.
از مزایای کار با این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
محدوده کمتر از بین رفتن رنگ
کمترین نیاز به باز کردن بخش های پشت کار
زمان بسیار کمتر بخصوص در رکاب ها و جاهای دوبل
زمان مورد نیاز کمتر برا نقاشی
در این سیستم تمامی ابزارهای حرفه ای مورد نیاز برای یک مجموعه صافکاری با کیفیت بسیار بالا گنجانده شده است.ارسال